Войскови университетски спортен клуб „Васил Левски”

Спортният клуб е учреден на 26.01.2006 г. и регистриран на 15.02.2006 г. като самостоятелно юридическо лице.
Предмет на дейност на клуба е подпомагане, стимулиране и организиране физическото възпитание, спорта и туризма в НВУ „В. Левски” и гарнизон Велико Търново, както и осъществяването на тренировъчна и спортно-състезателна дейност сред курсантите, студентите, военнослужещи и цивилните служители от НВУ „В. Левски” и гарнизон Велико Търново по видове спорт. Целите на клуба са организиране на спортната и туристическа дейност сред служителите и обучаемите в университета, запазване и укрепване на тяхното здравословно състояние, повишаване на нивото на физическата им дееспособност, професионалната им работоспособност, поддържане и модернизиране на материалната база и др.

Структура на ВУСК „Васил Левски”

- секция по йога
- секция по МУАЙ - ТАЙ
- секция по волейбол
- секция по шахмат
- секция по динамична стрелба
- секция по баскетбол
- секция по футбол
- секция по стрелба с лък
- секция по стрелба с пистолет „Макаров” – мъже и жени
- секция по военно приложни спортове – военен трибой, дуелна стрелба, щафетна стрелба
- секция по тенис на корт
- секция по лека атлетика
- секция по силов многобой
- курс за боравене с огнестрелно оръжие с граждани
- обучение на граждани по стрелба с късо бойно оръжие

 

 

Назад