Европейско икономическо пространство

ПРОГРАМА НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ФОНД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

  1. Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
  2. Срокове за кандидатстване
  3. Заявление – МЯРКА А - BG
  4. Заявление – МЯРКА А - EN
  5. Заявление – МЯРКА B - BG
  6. Заявление – МЯРКА B - EN
  7. Координатори на НВУ “В. Левски”

Назад