Архив научна дейност

Конференция по проект № BG051PO001-3.1.09-0003

Конференция по проект № BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване управлението на висшите училища”

Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” - 13-14 ноември 2014 г.

Четвърти конкурс за разработване на дистанционно пилотируем летателен апарат – 2014 г.

100 години авиационно образование в България - 09-10 октомври 2014г.

Университетска научна конференция  - 3-4 юли 2014 

Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността" - 16-18 октомври 2013г.

Трети конкурс за разработване на дистанционно пилотируем летателен апарат - 11-12 октомври 2013 г.

Курсантско-студентската научна конференция - 11-13 септември 2013

Университетска научна конференция  - 3-4 юли 2014 

Международна научно-техническа конференция "Техника, технологии,
образование, сигурност" - 27-28 юни 2013 г.

Научна конференция на тема “Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”

Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ
„Васил Левски”

Научна конференция 2012 „100 години Българска бойна авиация”

Самостоятелен панел на тема: „Отбранителната индустрия и военнообразователната система – перспективи за сътрудничество през второто десетилетие на XXI век”

Научна конференция на тема: "Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност"

Курсантско-студенска научна конференция 2011

Годишна университетска научна конференция

 

Назад