STANAG, ALCPT


 

Демо-версия на компютърен тест STANAG 6001 - английски език

Заповед №ОХ-620 от 08.08.2016 г. относно условията и реда за разработване и провеждане на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

Заповед №ОХ-1095 от 19.10.2017 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на английски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – десето редактирано издание“ и обявяване на единадесето редактирано издание

Заповед №ОХ-218 от 19.03.2013 г. относно въвеждане на нов модел на обучението по английски език, провеждано във военните формирования, Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища за изпълнение на изискванията, залегнали в Цел на способностите E 1101 N „Владеене на английски език“

Заповед №ОХ-622 от 05.09.2013 г. относно организиране на подбора и провеждането на квалификационни курсове по английски език в съответствие със Стратегията за развитие на системата за обучение по английски език и изискванията, залегнали в ЦС E 1101 N „Владеене на английски език“

Заповед №ОХ-404 от 07.06.2013 г. относно отмяна на „Спецификации на изпита за определяне нивото на владеене на френски език за Министерството на отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 – първо издание“ и обявяване на второ редактирано издание

Заповед №ОХ-851 от 08.11.2011 г. относно утвърждаване на спецификации за изпитите за определяне нивото на владеене на гръцки, немски, румънски, руски, сръбски, турски, френски и български език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001

Назад