ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ

Студентските общежития на НВУ „В. Левски" са жилищни сгради - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на НВУ "Васил Левски" за нуждите на факултет „Общовойскови" в гр. Велико Търново и факултет „Артилерия, ПВО и КИС" в гр. Шумен и предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти - редовно обучение.

В студентското общежитие се създават възможности за продължаване на учебния процес в извън аудиторни условия и за пълноценен отдих, като се обособяват помещения за самостоятелна учебна работа, за домакинско-битови нужди и др., съобразно специфичните особености за обучение и бит на учащите се и възможностите на сградния фонд.

Условия и документи за кандидатстване и настаняване на обучаеми в студентските общежития на НВУ „Васил Левски”.

Заповед на началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-478/02.05.2018 г., oтносно определяне на наемна цена в увеличен размер за ползване на студентските общежития в НВУ „Васил Левски” през периода на лятната ваканция през 2018 година.

Заповед на началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-488/03.05.2018 г., oтносно определяне условията, реда и сроковете за подаване на документи за настаняване в студентските общежития на НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 година.

Заповед на началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-489/03.05.2018 г., относно определяне на месечна такса за съхранение на лично имущество на обучаемите, ползващи студентските общежития на НВУ „Васил Левски” през периода на лятната ваканция за 2018 година..

Заповед № РД -02-509/ 09.05.2017 г. на началника на НВУ „Васил Левски”, относно определяне на месечните наеми, семестриалните депозити и други плащания в Студентските общежития на НВУ „Васил Левски” през учебната 2018/2019 година.


 

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

 

    

Битови условия на чуждестранните студенти в гр. Велико Търново

Битови условия на студентите в гр. Велико Търново

   

Битови условия на курсантите в гр. Велико Търново

Столови на курсантите в гр. Велико Търново

 
   

Назад