СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

Всички обучаеми – курсанти и студенти разполагат с академични права и свободи, регламентирани от Закона за висшето образование. Те имат право да получават стипендии и помощи, да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението при определени условия в съответствие с действащото законодателство.

Курсантите и студентите могат да получават стипендии и помощи, по условия и ред, регламентирани от заповед № ОХ-809/20.12.2007 г. на Министъра на отбраната на Република България.

Стипендиите са:

  • за отличен успех 6.00 - 90 лева;
  • за отличен успех – от 5.50 до 5.99 -  70 лева;
  • социална стипендия – 60 лева;
  • еднократна награда или помощ – до 200 лева за една учебна година.

Назад