Тук е публикувана информация, свързана с разписанията на учебните занятия в НВУ "Васил Левски"

 
ОКС "бакалавър"
ОКС "магистър"
     
 
     Уважаеми обучаеми, студенти и курсанти,
     Oт тази учебна година 2020/2021 г. разписанията на занятията за семестърa се намират в новата информационна система на НВУ „Васил Левски“.
     За да бъдат достъпни за Вас е необходимо да направите следното:
  1. Стъпка първа: обучаемият влиза в информационна система на НВУ „Васил Левски“ - https://infosys.nvu.bg, като потребителско име и потребителска парола използва своя  факултетен номер.
  2. Стъпка втора: промяна на паролата.
  3. Стъпка трета: влиза в раздел „Учебен процес“, „Разписания“.
  4. Стъпка четири: избира категория, учебна година, семестър и класно отделение.
  5. Стъпка пет: натиска бутона „покажи“ или бутона „печат“.

Назад