ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2014/2020

 
 
Мобилност на курсанти, студенти и докторанти  
 
Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав
 
Проведените в чужбина обучение и стаж по програма Еразъм+ се отразяват в дипломата и в Европейското дипломно приложение.
 

Назад