Награда "Златна книга"

Националният военен университет “Васил Левски” получава все по-широко обществено признание и подкрепа в своята дейност.
На 25 март 2010 год. Националният военен университет “Васил Левски” получи  знака „Златна книга” за принос към българската наука. Почетното отличие се присъжда от Съвета на европейската научна и културна общност.  Знакът е с формата на отворена книга, изработена от 24-каратово злато в Монетния двор. Номинациите за наградата се правят от 150 известни български учени и творци с международно признание, които вече притежават отличията.
На същата дата университетът стана и член на Съвета на европейската научна и културна общност, за което получи и „Златен печат за европейски мениджмънт”, с който може да се  подпечатват важни документи на университета в кореспонденцията му с институциите от страната и Европейския съюз.

Галерия Награда "Златна книга"

 

Назад