МАТЕРИАЛНА БАЗА

Модернизираната материална база е необходима предпоставка за осигуряване на високо качество на обучение и научноизследователска дейност.
Основни компоненти на материалната база са:

Назад