КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

Кариерният център е създаден по инициатива на Американската агенция за международно развитие. Осъществява и поддържа ефективно взаимодействие между академичната общност, курсантите, студентите и потребителите на кадри – Въоръжените сили на Република България, организациите и институциите в областта на националната сигурност и фирми.
Кариерният център има за цел да подпомогне кариерното ориентиране и професионалната реализация на студентите и курсантите от университета, като съдейства за установяване на пряка връзка между образованието и професионалната практика. Центърът предоставя консултации и информация за подпомагане на реализацията на обучаемите.

Назад