Доцент доктор Наско Стефанов Загоров

 
E-mail: nszagorov@nvu.bg
 
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62130
 
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
1999 – 2001
ВА „Г. C. Pаковски” – гр. София
Факултет „Командно-щабен”
Докторска степен по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”
1987 – 1990
ВА „Г. C. Pаковски” – гр. София
Факултет „Командно-щабен”
Военна специалност „Оператино-тактически свързочни войски”
1972 – 1976
ВHВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
Военна специалност „Свързочни войски”
Гражданска специалност „Радио и телевизионна техника”
1968 – 1972
Техникум по механотехника „Цвятко Радойнов” – гр. Казанлък
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2008
Курс „Приложение на мултимедийните технологии в БА” – НВУ „Васил Левски”
2005
Курс „Военна стандартизация“ – ВА „Г. C. Pаковски”
2001
Курс „Информатика“ – НВУ „Васил Левски”
1999
Курс „Организация и методика на научните изследвания“ – ВА „Г. C. Pаковски”
1998
Курс „Английски език – първо ниво” – НВУ „Васил Левски”
1992
Курс „Многоканални уплътнителни системи” – ВА „Г. C. Pаковски”
1988
Курс „Влакнесто оптични съобщителни линии” – Институт по съобщенията „Аврам Стоянов” – гр. София
1978
Курс „Новопостъпила свързочна техника” – ВА „Г. C. Pаковски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 30.07.2016
Ръководител на катедра „Комуникационни и информационни системи” във факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”
2005 – 2016
Ръководител на катедра „Комуникационни и информационни системи” във факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”
2004 – 2005
Ръководител на катедра „Комуникационни и информационни системи” във факултет „Командно-щабен” на ВА „Г.С.Раковски”
2002 – 2004
Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи” във факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”
1993 – 2002
Главен асистент в катедра „Военни радио и телекомуникации” във факултет „Комуникационни и информационни системи” на ВВОВУ „Васил Левски”
1991 – 1993
Старши асистент в катедра „Свързочна подготовка” на ВВОВУ „Васил Левски”
1987 – 1991
Старши преподавател в катедра „Свързочна подготовка” на ВНВУ „Васил Левски”
1982 – 1987
Преподавател в катедра „Свързочна подготовка” на ВНВУ „Васил Левски”
1978 – 1982
Командир на свързочна рота във в.ф. 34750 – гр. Ямбол
1976 – 1978
Командир на свързочен взвод във в.ф. 34750 – гр. Ямбол
 
 
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ ПО СТАНДАРТ STANAG 6001
 
 
Английски език
STANAG 1 1 1 1
 
 
ПРОЕКТИ
 
Институция:
ВНВУ „Васил Левски” – 1984 г.
Заглавие:
Комплексен полигон за обучение на свързочни специалисти
Институция:
БАН и МНО – 1989 г.
Заглавие:
Изследване на шумоустойчивостта на радио каналите в тактическите звена на БНА
Институция:
НВУ „Васил Левски” – 2013 г.
Заглавие:
Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски“ гр. В.Търново в съответствие с пазара на труда
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
от 2000 г.
Член на Съюза по автоматика и информатика
от 09. 2012 г до 09. 2015 г.
Член на Постоянната комисия по технически науки и военно дело към Националната агенция за оценяване и акредитация – гр. София
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
Тип: Доклади (7)
 
Заглавие на публикацията:
Комуникационно-информационна поддръжка на органите за държавно управление в условията на хибридна война
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 1-2 юни, 2017,  том 3, с. 66-76
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017
ISSN: 1314-1937
Страници: 11
Заглавие на публикацията:
Същност на военно-професионалната подготовка придобивана от курсантите на НВУ „Васил Левски” и ролята й за формиране на професионални компетенции
 
Съавтори: Николай Митков Петров
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 20-21 октомври, 2016,  том 4, с. 225-230
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2016
ISSN: 1314-1937
Страници: 6
Заглавие на публикацията:
Предизвикателства при изграждането и поддръжката на комуникационните мрежи в Министерство на отбраната и Българската армия
 
Съавтори: Николай Митков Петров
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 16-17 юли, 2015,  том 9, с. 47-56
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015
ISSN: 1314-1937
Страници: 10
Заглавие на публикацията:
Реализиране на инициативата на НАТО за свързаност на силите в комуникационно-информационните системи на Въоръжените сили на Република България
 
Съавтори: Николай Митков Петров
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 3-4 юли, 2014,  том 3, с. 5-14
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014
ISSN: 1314-1937
Страници: 10
Заглавие на публикацията:
Нови моменти в доктрината за комуникационно-информационната система на Въоръжените сили на Република България
 
Съавтори: Николай Митков Петров
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 27-28 юни, 2013,  том 4, с. 26-39
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
ISSN: 1314-1937
Страници: 14
Заглавие на публикацията:
Комплексни апаратни за достъп, използващи съвременни комуникационни и информационни технологии
 
Издание: Сборник доклади от Военно научен форум, 2012
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012
Страници: 8
Заглавие на публикацията:
Концепция за придобиване на мрежови способности в НАТО – задължения и предизвикателство пред страната ни да доизгради и поддържа в технологично отношение стационарната цифрова КИС на БА
 
Издание: Сборник доклади от Военно научен форум, 2011
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
Страници: 10
 
Тип: Статии (2)
 
Заглавие на публикацията:
Нови аспекти  в комуникационно-информационните технологии при изграждане на инфраструктура за Cloud Computing
 
Издание: Списание CIO, брой 7, юли, 2011 г.
ISSN 1312-5605
Страници: 3
Заглавие на публикацията:
Мрежово-центрични способности – предизвикателства и перспективи
 
Издание: Списание CIO, брой 9, септември, 2012 г.
ISSN 1312-5605
Страници: 3
 
 
Тип: Учебници и учебни пособия (15)
 
Заглавие на публикацията:
Архитектурни аспекти за изграждане  на системи на Българската армия
 
Съавтори: П. В. Демиров, Ж. Х. Проданов и др.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015
ISBN 978-954-753-229-8 (CD)
Заглавие на публикацията:
Архитектурни аспекти за изграждане  на системи на Българската армия
 
Съавтори: П. В. Демиров, Ж. Х. Проданов и др.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015
ISBN 978-954-753-228-1
Страници: 292
Заглавие на публикацията:
Технически реализации на системите C4I в сектор отбрана
 
Съавтори: П. В. Демиров, Ж. Х. Проданов и др.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015
ISBN 978-954-753-223-6 (CD)
Заглавие на публикацията:
Технически реализации на системите C4I в сектор отбрана
 
 
Съавтори: П. В. Демиров, Ж. Х. Проданов и др.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015
ISBN 978-954-753-222-9
Страници: 267
Заглавие на публикацията:
Цифрови мобилни комуникационни и информационни системи
 
 
Съавтори: П. В. Демиров, Ж. Х. Проданов и др.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014
ISBN 978-954-753-202-1
Страници: 267
Заглавие на публикацията:
Преносна среда в комуникационно-информационните системи
 
 
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2007
Страници: 164
Заглавие на публикацията:
Процес на оперативно планиране на КИС в механизираната бригада - с гриф поверително
 
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2006
Страници: 120
Заглавие на публикацията:
Основи на управлението и радиокомуникации – част І
 
 
Съавтори: Г. М. Кокеров, М. С. Ангелов, И. Ц. Ангелов и др.
Издателство: ВТС, Троян, 2002
Страници: 145
Заглавие на публикацията:
Управление на техническото състояние на електронна военна техника и средства за измерване
 
Съавтори: Николай Стефанов Петров
Издателство: ПАН, В. Търново, 2001
ISBN 954-747 022-1
Страници: 72
Заглавие на публикацията:
Моделиране и оптимизация на трафика в комуникационно- информа-ционни мрежи
 
Съавтори: Николай В. Стефанов Петров
Издателство: ПАН,Търново, 2000
ISBN 954-747 022-1
Страници: 43
Заглавие на публикацията:
Влакнесто оптични съобщителни линии
 
 
Съавтори: Н. П. Недялков и Д. С. Недялков
Издателство: ВТС, Троян, 1996
Страници: 250
Заглавие на публикацията:
Апаратура П-330 „АЗУР“ - албум схеми
 
Съавтори: А. И. Пенков, Н. П. Недялков и др.
Издателство: ВТС, Троян, 1994
Страници: 17
Заглавие на публикацията:
Апаратура П-330 „АЗУР“- техническо описание и инструкция по експлоатация
 
Съавтори: А. И. Пенков, Н. П. Недялков и др.
Издателство: ВТС, Троян, 1993
Страници: 189
Заглавие на публикацията:
Телефонна и комутационна техника
 
Съавтори: Г. М. Кокеров, А. И. Пенков
Издателство: Военно издателство, София, 1988
Страници: 465
Заглавие на публикацията:
Ръководство за практически занятия и лабораторни упражнения по “Кабелни съобщителни линии”
 
Издателство: ВТС, Троян, 1988
Страници: 174
     
 

Назад