Доктор Ралица Любомирова Ангелова-Славова

 
 
E-mail: rlslavova@nvu.bg
 
Тел. (служебен) централа 062/61 88 22  , вътрешен 62146
 
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
2013 – 2014
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Доктор по информатика
 
1994 – 1999
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Магистър по специалност математика и информатика
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2013 – 2014
Курс за специализирано обучение по Английски език за преподаватели - ниво B1+  –  НВУ „В. Левски“, В. Търново
 
2014
Курс за специализирано обучение по Английски език за преподаватели - ниво B2 – НВУ „В. Левски“, В. Търново
 
2013
Курс за „Разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи“ –  НВУ „В. Левски“, В. Търново
 
2013
Курс за „Презентиране на нови учебни програми и специалности“ –  НВУ „В. Левски“, В. Търново
 
2012 – 2013
Курс за „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение“ –  НВУ „В. Левски“, В. Търново
 
2012
Курс по „Дидактика на висшето образование“, –  НВУ „В. Левски“, В. Търново
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
 
октомври 2015
Главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“  във факултет „Общовойскови“ на  НВУ „Васил Левски“, гр. В. Търново
 
2012 – 2015
Асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“  във факултет „Общовойскови“ на  НВУ „Васил Левски“, гр. В. Търново
 
2009 – 2012
Асистент в катедра „Природоматематически науки“  във факултет „Общовойскови“ на  НВУ „Васил Левски“, гр. В. Търново
 
1999 – 2009
Учител в Професионална гимназия по машиностроене  „Н.Й.Вапцаров“, гр. Дебелец
 
 
ПРОЕКТИ
 
 
 
Институция:
НВУ „Васил Левски”
 
Заглавие:
Национален проект „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”, BG051PO001-3.1.07-0011, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2007 – 2013
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 
от 2011
Член на Съюза на математиците в България
 
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
 
Тип: Доклад (10)
 
 
Заглавие на публикацията:
Notes on the parameter estimation of some IRT models by means of the EM-algorithm
 
 
Съавтори: Tsvetkov D., Hristov, L.
Издание: Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 9–13, 2017, p. 209-217
ISSN 1313-3330
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията:
One method to check the population homogeneity of a test
 
 
Съавтори: Tsvetkov D., Hristov, L.

Издание: Proceedings of the Forty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 6–10, 2016, p. 187-193

ISSN 1313-3330

Страници: 7
 
Заглавие на публикацията:
Parameter estimation for the discrete Kolmogorov population dynamics system
 
 
Съавтори: Tsvetkov D., Hristov, L.
Издание: Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2015, p. 239-245

ISSN 1313-3330

Страници: 6
 
Заглавие на публикацията:
Анализ на някои социални мрежи чрез платформата GEPHI
 
 
Съавтор: Цветков Д.
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ, 3 - 4 юли 2014
Издателство: Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2014
Страници: 7
 
Заглавие на публикацията:
Оценка на временни редове с точка на промяна чрез платформа BUGS
 
 
Съавтор: Цветков Д.
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ, 3 - 4 юли 2014
Издателство: Издателски комплекс на НВУ “Васил Левски”, 2014
Страници: 6
 
Заглавие на публикацията:
Оценка на IRT модели с индивидуални нива на отгатване чрез платформата BUGS
 
 
Съавтор: Цветков Д.
Издание: Майски четения “Дни на науката 2014” , СУБ  клон Велико Търново, 2014
Страници: 7
 
Заглавие на публикацията:
Информационен критерий на Акаике за избор на модел
 
 
Съавтори: Цветков Д, Христов Л.
Издание: Майски четения “Дни на науката 2013” , СУБ  клон Велико Търново, 2013
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс марковски вериги
 
 
Съавтори: Цветков Д, Христов Л.
Издание: Майски четения “Дни на науката 2013” , СУБ клон Велико Търново, 2013
Страници: 7
 
Заглавие на публикацията:
Proof of the convergence theorem for the powers of the stochastic matrices under the detailed balance conditions
 
 
Съавтори: Tsvetkov D., Hristov, L.
Издание: Machines, Technologies, Materials,
ISSN 1313-0226, ISSUE 7/2013.
Страници: 3
 
Заглавие на публикацията:
Kullback-Leibler Divergence Monotonicity of the Metropolis-Hastings Markov Chains
 
 
Съавтори: Tsvetkov D., Hristov, L.
Издание: Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2–6, 2013, p. 329-333
Страници: 5
 
 
Тип: Статия (1)
 
 
Заглавие на публикацията:
On the convergence of the Metropolis-Hastings Markov chains
 
 
Съавтор: Tsvetkov D., Hristov, L.
Издание: arXiv1302.0654v3
Университет „Корнел“
Страници:14
 
       
 

Назад