Капитан Николай Митков Петров

 
E-mail: nmpetrov@nvu.bg
 
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62 136
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
1997 – 2002
HВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Свързочни войски – радио и радиорелейни средства”
1992 – 1997
Техникум по електротехника “М.В. Ломоносов” специалност „Промишлена електроника“
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2016
Курс „VoIP” – ВА „Г. C. Pаковски”
2015
Курс „Методически и математически основи на научните изследвания” – НВУ „Васил Левски”
2013
Курс „Методика на академичното преподаване” – НВУ „Васил Левски”
2013
Курс „Научно-изследователска дейност” – НВУ „Васил Левски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 04.04.2013
Асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Общовойскови“, НВУ „Васил Левски”, гр.Велико Търново
2011 – 2013
Заместник-командир на 3-та курсантска рота в Курсантски батальон на НВУ „Васил Левски”, гр.Велико Търново
2008 – 2011
Командир на взвод  в Курсантски батальон на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
205 – 2008
Командир на взвод в Батальон за подготовка на войници на НВУ „Васил Левски”, гр.Велико Търново
2002 – 2005
Командир на взвод за явна телефонна свръзка в под. 28570, гр. Пловдив
 
 
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ ПО СТАНДАРТ STANAG 6001
 
 
Английски език
2-2-3-2
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
Тип: Доклад (6)
Заглавие на публикацията:
Нови моменти в доктрината за комуникационно-информационната система на Въоръжените сили на Република България
 
Съавтори: Наско Загоров
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2013,  том 4, с. 26-39
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
ISSN: 1314-1937
Страници: 14
Заглавие на публикацията:
Реализиране на инициативата на НАТО за свързаност на силите в комуникационно-информационните системи на Въоръжените сили на Република България
 
Съавтори: Наско Загоров
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2014,  том 3, с. 5-14
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014
ISSN: 1314-1937
Страници: 10
Заглавие на публикацията:
Предизвикателства при изграждането и поддържането на комуникационните мрежи в Министерството на отбраната и Българската армия
 
Съавтори: Наско Загоров
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2015,  том 9, с. 47-56
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015
ISSN: 1314-1937
Страници: 10
Заглавие на публикацията:
Същност и структура на процеса на военно обучение на курсантитеот НВУ „Васил Левски” обучаващи се по учебните планове от 2012 година
 
Издание: под печат
Страници: 8
Заглавие на публикацията:
Същност на военно професионалната подготовка. придобивана от курсантите в НВУ „Васил Левски“ и ролята и за формиране на професионални компетенции
 
Съавтори: Наско Загоров
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2016,  том 4, с. 225-230
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2016
ISSN: 1314-1937
Страници: 6
Заглавие на публикацията:
Оценяване качество на обучение чрез изследване удовлетвореността на потребителите на кадри. Същност на потребителската удовлетвореност и методи за определянето й
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2017,  том 3, с. 77-85
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2016
ISSN: 1314-1937
Страници: 8
   
 

Назад