подполковник доцент доктор Николай Тодоров Илиев

 
E-mail: iliev@nvu.bg
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62112
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
2010
ВА „Г. C. Pаковски”, гр. София
Факултет „Командно-щабен”
Специалност 05.12.01, Образователна и научна степен „доктор”
2004 – 2006
НВУ „Васил Левски”, факултет „Общовойскови”, гр. Велико Търново,
Специалност  „Стопанско управление”
1988 – 1993 
ВВОВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1984 – 1988
Техникум по електротехника „В. И. Ленин”, гр. Пловдив,
Специалност „Автоматизация на производството”
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2013
Курс за разработване на нови учебни програми и актуализация на съществуващи, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2012
Езиков курс – английски, НВУ „Васил Левски”, Департамент за чуждоезиково обучение, гр. Шумен
2011
„Ръководители на занятия по оцеляване”, НВУ „Васил Левски”, факултет „Общовойскови”, гр. Велико Търново
2006
Курс „Методика на военно-научните изследвания”, ВА „Г. С. Раковски”, гр. София
2006
Курс „Офицери за ориентиране за НАТО”, НВУ „Васил Левски”,  гр. Велико Търново
2005
Дидактика на висшето образование, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2001
Социално-адаптационен тренинг за тактически ръководители и инструктори в учебните бази, Учебна база „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2000
Езиков курс – гръцки, ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1995
Курс за командир на рота, ВВОВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 31.07.2015
Доцент в катедра „Военни науки” във факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2011 – 2015
Главен систент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни войски” във факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2008 – 2011
Старши систент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни войски” във факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2005 – 2008
Асистент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни войски” във факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2002 – 2004
Командир на рота в УБ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
2001 – 2002
Старши инструктор  в УБ „Васил Левски” – гр. Велико Търново
1999 – 2001
Командир на рота във ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1996 – 1999
Командир на взвод във ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1995 – 1996
Началник щаб на група в под. 32310, гр. Ардино
1994 – 1995
Началник на отделение в под. 32310, гр. Ардино
1993 – 1994
Началник на секция в под. 32310, гр. Ардино
 
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ ПО СТАНДАРТ STANAG 6001
 
 
 
Английски език
 2-2-2-2
Руски език
 1-1-2-1
Гръцки език
 1-1-1-1
 
ПРОЕКТИ
 
 
Институция:
НВУ „Васил Левски”
 
Заглавие:
Проект №BG051PO001-3.1.07 – 0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда ”
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
от 2011
Член на Съюза на учените в България
 
 
 
 
 

Назад