подполковник доктор Кирил Ташков Желязков

 
 
 
E-mail: k.zhelyazkov@nvu.bg
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62 117
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
2007 - 2011
 ВА „Г. C. Pаковски” обучение в докторантура – задочна форма по специалност „Организация и управление на въоръжените сили”
 
2008 - 2010
 ВА „Г. С. Раковски”, Факултет „Командно-щабен”
Специалност – „Организация и управление на оперативните и тактическите формирования”
 
2007 - 2008
ВА „Г. С. Раковски”, Факултет „Национална сигурност и отбрана”
Специалност – „Национална и международна сигурност”
 
1989 - 1994
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност – „Офицер от мотострелковите войски”
Гражданска специалност – инженер по двигатели с вътрешно горене
 
1985 - 1989
Техникум по механотехника „Г. Димитров” гр. Бургас
 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2015
Курс „Контра тероризъм” – Royal Military Academy Sandhurst
 
2009
Курс за V.I.P. охрана и динамична стрелба
 
2008
Курс по полицейска тактика
 
2008
Методически курс,  British Military Advisory and Training Team (BMATT), Военна академия Вишков, Чехия  
 
2004
Курс за подготовка на инструктори по операции за поддържане на мира, проведен в Учебна база „В. Левски” от британски инструктори от BMATT  
 
2004
Курс за подготовка на сержанти - инструктори в Сержантско училище на Бундесвера, гр. Вайден, Германия 
 
2002
Курс по планиране и усъвършенстване подготовката на сержантите, проведен от BMATT в Учебна база „В. Левски”
 
2002
Курс за инструктори по лидерска подготовка, проведен от BMATT в Учебна база „В. Левски”
 
2001
Курс за подготовка на инструктори, проведен от BMATT във Военна академия Вишков, Чехия
 
1998
Курс по бойни спортове – ЦАСШ гр. София
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 2012
Главен асистент в катедра „Военни науки”
 
2011 – 2012
Асистент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”
 
2006 - 2011
Помощник-началник в отдел „Военно обучение” на НВУ „Васил Левски”
 
2005 - 2006
Тактически ръководител в Център за професионално обучение на сержанти към НВУ „В. Левски”
 
2003 - 2005
Помощник-началник в отделение „Планиране и учебна дейност” на Учебна база „В. Левски”
 
2002 - 2003
Старши тактически ръководител в Учебна база „В. Левски”
 
2001 - 2002
Старши инструктор в отделение „Тактически ръководители и старши инструктори” в Център за военна подготовка в Учебна база „В. Левски”
 
2000 - 2001
Командир на курсантски взвод
 
1995 - 2000
Командир на рота и командир на взвод в под. 26460 гр. Ямбол  
 
1994 - 1995
Командир на мотострелкови взвод в под. 18460 гр. Болярово
 
 
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ ПО СТАНДАРТ STANAG 6001
 
 
Английски език
STANAG 6001 на ниво 2-3-2-3
 
 
ПРОЕКТИ
 
 
 
Участие в работна група за разработване на доктрини Целта на проекта бе изпълнена с разработването на НП 3 „Доктрина за планиране на операциите” и приложената към нея.
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
от 2015
Член на Съюза на учените, клон Велико Търново
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
Тип: Монография (1)
 
Заглавие на публикацията:
Еволюция на мироопазването
 
 
Издателство: НВУ, 2017
ISBN: 978-954-753-250-2
Страници: 480
 
Тип: Доклад (17)
 
Заглавие на публикацията:
Римският мир като начална точка за развитие на мироопазването               
 
 
Съавтори: Стефанов, М.
Издание: Дни на науката‘ 2015, Сборник с доклади от научните форуми на СБУ – Велико Търново, с. 280-287
Издателство: Велико Търново, 2016
ISSN: 1314-2283
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията:
Придвижване и маньовър при провеждане на операции във високопланинска среда               
 
 
Съавтори: Стефанов, М.
Издание: Дни на науката‘ 2015, Сборник с доклади от научните форуми на СБУ – Велико Търново, с. 288-300
Издателство: Велико Търново, 2016
ISSN: 1314-2283
Страници: 13
 
Заглавие на публикацията:
Ханзейската лига – първи предшественик на модерното мироопазване              
 
 
Съавтори: Тотев, Д., Петков, С.
Издание: Сборник доклади от Годишна научна конференция на ВА „Г. С. Раковски” 2015,  в печат
Издателство: Издателски комплекс на ВА „Г. С. Раковски”, 2015
ISSN:
Страници:
 
Заглавие на публикацията:
Изследване ефективността от използване на информационни ресурси и съвременни софтуерни продукти в процеса на подготовка на военнослужещите             
 
 
Съавтори: Тотев, Д., Петков, С.
Издание: Сборник доклади от Годишна научна конференция на ВА „Г. С. Раковски” 2015,  в печат
Издателство: Издателски комплекс на ВА „Г. С. Раковски”, 2015
ISSN:
Страници:
 
Заглавие на публикацията:
Възможности за усъвършенстване процеса по извличане на поуки от практиката при непосредствената подготовка за участие в операции за поддържане на мира           
 
 
Съавтори: Тотев, Д., Петков, С.
Издание: Сборник доклади от Годишна научна конференция на ВА „Г. С. Раковски” 2015,  в печат
Издателство: Издателски комплекс на ВА „Г. С. Раковски”, 2015
ISSN:
Страници:
 
Заглавие на публикацията:
Операцията в Конго – основа за концептуално развитие на мироопазването на ООН       
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014,  том 1, с. 104-113
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014
ISSN: 1314-1937
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Използването на сила в Катанга – принос за усъвършенстване на концепцията за самозащита в мироопазващите операции на ООН         
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2014,  том 1, с. 91-103
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014
ISSN: 1314-1937
Страници: 13
 
Заглавие на публикацията:
Усъвършенстване тактиката на малките терористични групи в терористичните актове         
 
 
Издание: Сборник доклади от Университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2013,  том 1, с. 142-152
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISBN: 978-954-753-200-7
Страници: 11
 
Заглавие на публикацията:
Пиротероризмът като заплаха за националната сигурност       
 
 
Издание: Сборник доклади от Университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2013,  том 1, с. 133-141
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISBN: 978-954-753-200-7
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията:
Прогнозни модели за бъдещото развитие на миротворчеството      
 
 
Издание: Сборник доклади от Юбилейна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2012,  том 11, с. 49-56
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISBN: 978-954-753-095-9
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията:
Анализиране на бежанските потоци като проблем за глобалната сигурност     
 
 
Издание: Сборник доклади от Юбилейна научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2012,  том 11, с. 38-48
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISBN: 978-954-753-095-9
Страници: 11
 
Заглавие на публикацията:
Интегриране на мисийния подход в подготовката на курсантите и кадетите    
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” с международно участие 2011,  том 7, с. 136-144
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISBN: 978-954-753-089-8
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията:
Анализиране влиянието на участието в операции по поддържане на мира върху политическия климат в страната   
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” с международно участие 2011,  том 7, с. 130-135
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISBN: 978-954-753-089-8
Страници: 6
 
Заглавие на публикацията:
Визия за развитие на сержантския корпус на Българската армия  
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” с международно участие 2011,  том 7, с. 228-238
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISSN: 1314-1937
Страници: 11
 
Заглавие на публикацията:
Тенденции за развитие на системата за подготовка на НАТО 
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” с международно участие 2011,  том 7, с. 220-227
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISSN: 1314-1937
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията:
Развитие и поддържане боеготовността на формированията 
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2010,  том 9, с. 30-42
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2010
ISSN: 1314-1937
Страници: 13
 
Заглавие на публикацията:
Трансформиране на въоръжените сили за участие в контрабунтовнически операции
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2010,  том 9, с. 17-29
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2010
ISSN: 1314-1937
Страници: 13
 
Заглавие на публикацията:
Възможности за използване резултатите от обучението по оцеляване в екстремални условия при подготовката на Българската армия
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2009,  том 4, с. 134-141
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2009
ISSN: 1314-1937
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията:
Проблеми при издигане ролята на сержантите в подготовката на Българската армия
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски” 2009,  том 4, с. 125-133
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2009
ISSN: 1314-1937
Страници: 9
 
 
 
Тип: Статия (1)
 
Заглавие на публикацията:
Всеки човек е роден лидер
 
 
Съавтори: Берчев, Д.
Издание: Свещен завет, бр. 5, 2004, с. 3
Страници: 1
 
 
 
 
Тип: Учебници и учебни пособия (1)
 
Заглавие на публикацията:
Военни условни знаци Част - 1
 
 
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
ISBN 978-954-753-174-1
Страници: 170
 
 

Назад