КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

Любителското художествено творчество в Българската армия се утвърждава успешно като важен фактор за осъществяването на естетическото и военно-патриотично възпитание на личния състав.
Художествените състави дават възможности за изява на музикални, артистични, танцувални и художествени таланти на военнослужещите и гражданските лица и са отличен стимул за тях.  Успешното развитие на съвместната дейност на армейските творци с представителите на гражданските културни институти обогатява съдържанието на културната дейност в Българската армия и влияе положително за повишаване мотивацията на личния състав.

Назад