Катедра “Специализирана подготовка”

 
Ръководител на катедрата:
Полковник доцент доктор Милен Иванов Иванов
 
Академичен състав:
Полковник доцент доктор на науките Веселин Петров Мадански
Подполковник доктор Ивайло Николаев Нешев
Доцент доктор Николай Димитров Гаджалов
Майор доктор Кръстю Иванов Кръстев
Майор доктор Марий Валентинов Георгиев
Майор доктор Явор Иванов Янков
Майор доктор Лазар Иванов Лазаров
Майор доктор Атанас Христов Атанасов
 
Кратка история на катедрата:
 
Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:

 

Назад