Катедра „Национална и регионална сигурност”

 
Ръководител на катедрата:
Професор доктор Марин Тодоров Петков
 
Академичен състав:
Професор доктор Георги Василев Камарашев
Полковник доцент доктор Невена Цветкова Атанасова-Кръстева
Доцент доктор Христо Атанасов Атанасов
Доцент доктор Събин Иванов Събев
Доцент доктор Стоян Димитров Баръмов
Майор доктор Димитър Рачев Димитров
Майор доктор Евелина Асенова Атанасова
Майор Светлин Любомиров Пехливанов
Доктор Георги Костов Баев
Доктор Христина Игнатова Братанова
 
Докторанти в катедрата:
 
 
Кратка история на катедрата:
 
     Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:
 
     Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „бакалавър”, по които се извършва обучение в катедрата:
 
     Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „магистър”, по които се извършва обучение в катедрата

Назад