Катедра „Логистика на сигурността”

 
Началник на катедрата:
Подполковник доцент доктор Стефан Гочев Филипов
 
Академичен състав:
Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
Подполковник доцент доктор Даниел Стайков Манолов
Професор доктор на науките Венелин Кръстев Терзиев
Професор доктор Ваня Куздова Банабакова
Доцент доктор на науките Елица Стоянова Петрова
Доцент доктор Добринка Петкова Златева
Подполковник доктор Павлин Иванов Глушков
Подполковник доктор Николай Пенчев Стефанов
Майор Красимир Пламенов Койнаков
Капитан Иван Йорданов Данев
Доктор Боряна Тодорова Върбанова
Доктор Николай Георгиева Камарашев
 
 
Докторанти в катедрата:
 
 
Кратка история на катедрата:
 
Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:
 
Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „бакалавър”, по които се извършва обучение в катедрата:
 
Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „магистър”, по които се извършва обучение в катедрата:

Назад