Катедра „Защита на населението и инфраструктурата”

 
Ръководител на катедрата:
Доцент доктор Марин Радославов Пашов
 
Академичен състав:
Професор доктор Павлинка Йорданова Пенева
Подполковник доцент доктор Борислав Косев Димитров
Подполковник доктор Йордан Христов Терзиев
Подполковник доктор Иван Георгиев Иванов
Майор доктор Николай Илиянов Пъдарев
Майор Красимир Веселинов Моллов
Доктор Николай Христов Николов
Доктор Вероника Красимирова Стефанова
Доктор Николай Тодоров Долчинков
Доктор Галина Христова Иванова
Капитан Петър Валентинов Петлянков
Старши лейтенант Иван Атанасов Атанасов
 
 
Докторанти в катедрата:
 
 
Кратка история на катедрата:
 
Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:
 
Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „бакалавър”, по които се извършва обучение в катедрата:
 
Граждански специалности в образователна-квалификационна степен „магистър”, по които се извършва обучение в катедрата:

Назад