Катедра „Комуникационни и информационни системи”

 

Началник на катедрата:
 
Академичен състав:
Професор доктор Тихомир Стефанов Трифонов
Професор доктор Димитър Петков Цветков
Доцент доктор Иван Симеонов Иванов
Доцент доктор Йордан Щерев Иванов
Доктор Камелия Божидарова Колева
 
 
Докторанти в катедрата:
 

Кратка история на катедрата:
 
Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:
 

 

Назад