Катедра „Военни науки”

 
Началник на катедрата:
Подполковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов
 
Академичен състав:
Полковник доцент доктор Владко Филипов Сидеров
Доцент доктор Димитър Христов Димитров
Подполковник доктор Милко Йорданов Стефанов
Подполковник доктор Петър Атанасов Пенков
Майор доктор Калоян Минчев Бакалов
Мойор доктор Стефан Росенов Петков
Майор доктор Николай Владимиров Павловски
Майор Георги Белчев Белчев
Капитан Ради Златанов Радев
 
Докторанти в катедрата:
 
Кратка история на катедрата:
 
Военни специализации, по които се извършва обучение в катедрата:

Назад