Търгове

Заповед № РД-02-1119/03.11.2020 г.  Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот — публична държавна собственост, по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-1023/08.10.2020 г.  oтносно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.

Заповед № РД-02-941/23.09.2020 г.  oтносно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-551/29.05.2020 г.  относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-474/12.05.2020 г.  oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Заповед № РД-02-303/09.03.2020 г.  oтносно провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Съобщение към Заповед № РД-02-303/09.03.2020 г.

Заповед № РД-02-274/26.02.2020 г. oтносно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Заповед № РД-02-783/09.08.2019 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-717/16.07.2019 г. относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-588/05.06.2019 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-541/27.05.2019 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-318/21.03.2019 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-317/21.03.2019 г. oтносно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставени за управление на НВУ „В. Левски”.

Заповед № РД-02-179/31.01.2019 г. oтносно провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Заповед № РД-02-178/31.01.2019 г. oтносно провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Назад