Мнения за сайта

Марко Златев

Мисля, че девизът (изразът на Левски) трябва да е в кавички, понеже е цитат.

Пеньо Пенев

1. В структурата на академичната част, е по-добре факултетите да са на едно ниво.
2. Не става ясно къде се провеждат научните форуми.
3. Мисля, че девиза трябва да се откроява повече в страницата.

Росен Петков

1. Новият сайт е по-добър.
2. Дизайнът и фонът на всяка страница може да се усъвършенства.
3. Необходимо е да се предложи версия на английски език.
4. Може би е уместно да се популяризира девиза на университета - мисълта на Васил Левски - "Времето е в нас и ние сме във времето" и на латински език, например: "Tempos sit in nobis et nos sunt in tempore".

Светослав Стефанов

Адмирации за новия сайт на НВУ! Вероятно има някои неща за доизглаждане, но не всичко става от първи път. Добре би било линковете с полезни връзки да са по забелижими някак.
Малко полезна информация: http://www.aip-bg.org/publications/105391/1000394285/

Илиян Ангелов

Как да достигнем до служебната си поща на новия сайт?
Би било добре да има и секция с полезни връзки от областа на сигурноста и отбраната.

Назад